Werken bij

We verwachten van onze medewerkers dat ze zich blijven ontwikkelen en actief en bewust met hun eigen loopbaan bezig zijn. Wij ondersteunen dat onder andere door voortgangsgesprekken en het stimuleren van persoonlijke ontwikkelingsplannen, scholing en training. 

Wij volgen de CAO PO. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Bij indiensttreding hanteren we in eerste instantie een tijdelijk dienstverband. Andere mogelijkheden zoals detachering zijn bespreekbaar.

Uiteraard bieden onze scholen ook stagiaires de mogelijkheid om zich bij ons te ontwikkelen en stage te lopen. Zij kunnen rekenen op professionele begeleiding.

Invallen

Wij werken niet met een eigen invallijst, maar maken gebruik van de diensten van SLIM personeelsbemiddeling. Wil je invallen bij Goud Onderwijs? Neem dan rechtstreeks contact op met SLIM.

Slim Personeelsbemiddeling

www.slim-onderwijs.nl
050 -210 35 36
info@slim-online.nl