De Praktijkklas

Er zijn leerlingen op onze scholen die na de basisschool uitstromen naar een school voor Praktijkonderwijs. Om het mogelijk te maken dat deze leerlingen in hun laatste basisschooljaar voor een deel meer praktijkgericht onderwijs kunnen krijgen, is de praktijkklas ontstaan.
De praktijkklas is gesitueerd in de School voor Praktijkonderwijs te Winsum.