De gouden groep

Goud onderwijs gaat vanaf oktober 2023 starten met een onderwijs- en observatiegroep voor jonge kinderen van ongeveer 4 tot 7 jaar in de Tirrel in Winsum. 

De onderwijs-observatiegroep is een tussentijdse voorziening voor het jonge kind waarvan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften nog onvoldoende duidelijk zijn. Een observatieperiode in deze groep heeft tot doel dat handelingsgericht duidelijk wordt: 

  • welke specifieke onderwijs-ondersteuningsbehoeften het kind heeft, met andere woorden: welke didactische en pedagogische aanpak en basishouding (van leerkracht en ouders) passend zijn bij het kind 
  • binnen welke onderwijsvorm de onderwijsondersteuning die het kind nodig heeft, geboden kan worden.