Rookvrij Onderwijsterrein

Onze scholen hebben een rookvrij schoolterrein. Dit is sinds 1 augustus 2020 ook wettelijk verplicht.Dat betekent dat niemand rookt op het schoolterrein of in het zicht van de leerlingen.We doen dit omdat roken erg verslavend is en slecht voor je gezondheid. Ook ongewild meeroken is schadelijk voor mensen die zelf niet roken. 'Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor onze leerlingen en het personeel belangrijk.’

Wat houdt het in?

Een rookvrij onderwijsterrein is geheel rookvrij voor alle leerlingen (of studenten), personeel, ouders en bezoekers, zonder uitzonderingen. Bij een rookvrij onderwijsterrein gaat het om de buitenruimte die tot de school- of onderwijslocatie behoort: het school- of onderwijsplein.

Hoe zorgen wij voor een rookvrij onderwijsterrein?

Dit doen we door het rookverbod:

1. Instellen

Het rookverbod bespreken met alle betrokkenen:- leerkrachten (zie tips voor rookvrij schoolterrein)- leerlingen (bespreken in de klas)- ouders (zie bericht voor ouders)

2. Aanduiden

Het rookverbod o.a. weergeven en vermelden in:- schoolgids- website- socials- op het gebouw/terrein

3. Handhaven

Wanneer iemand het rookverbod overtreedt, is de onderwijsinstelling verplicht om die persoon hierop aan te spreken en moet het roken op het terrein stoppen. De onderwijsinstelling is verplicht om het rookverbod te handhaven tijdens de gebruikstijden. Dit zal in ieder geval tijdens reguliere openingstijden moeten en daarbuiten bij (ander) gebruik. Bijvoorbeeld bij verhuur na school of ouderavonden. Wanneer het gebouw en het terrein niet gebruikt worden, bijvoorbeeld tijdens de vakantieperiode, is de onderwijsinstelling niet verplicht om te handhaven. Uiteraard mag het wel.

De NVWA is aangewezen als toezichthouder voor de Tabaks- en rookwarenwet, en houdt per 1 januari 2021 ook toezicht op de naleving van dit rookverbod. 

Kijk voor meer informatie op: https://www.rookvrijschoolterrein.nl/