Bestuur en Organisatie

Goud Onderwijs is een stichting met dertig basisscholen. Het bestuur van Goud Onderwijs geeft leiding aan het stafbureau en de schooldirecteuren. Iedere school heeft een eigen directeur. Het bestuur van Goud Onderwijs legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.Daarnaast is er een gezamenlijke medezeggenschapsraad die advies geeft aan het bestuur.

Raad van Toezicht

dhr K. Wiersma

Voorzitter Raad van Toezicht

mevr. M.D.van Herwijnen

Vice Voorzitter Raad van Toezicht

dhr. J.B. van der Slijk

Lid Raad van Toezicht

mevr. H. Krüger

Lid Raad van Toezicht

dhr. P Ritzema

Lid Raad van Toezicht

mevr. M. Kramer

Lid Raad van Toezicht

mevr. M.D. Westerbeek

Lid Raad van Toezicht

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

dhr. R. van Erkel

Voorzitter GMR

Bestuurskantoor

Aris Fickweiler

College van Bestuur

Simon van der Wal

College van Bestuur

Yvette Garcia

HRM

Gerard Weitenberg

HRM

Angelique Kram

HRM

Agaath Vriezema

HRM

Jeltsje Lieuwes

Onderwijs & Kwaliteit

Marije Smit

ICT, Identiteit, PR & Communicatie

Folkert Piersma

Huisvesting

Margriet Betten

Financiën

Klazien Scholtens

Secretariaat

Margriet Schuiling

Secretariaat

Ondersteuningsteam Goud

Anja Meijer

Ondersteuningscoördinator

Joke Bloem

Orthopedagoog

Mirjam van der Klei

Ambulant begeleider / Beeldcoach

Jannes de Vries

Orthopedagoog/GZ psycholoog