Aanmelden

Als u uw kind voor één van onze scholen wilt aanmelden, dan kan dat via onderstaand digitale aanmeldingsformulier.

Wanneer u het formulier inlevert of opstuurt naar de school, ontvangt u een bevestiging van aanmelding. Ongeveer 10 weken voordat uw kind naar school gaat krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Op basis van deze gegevens kijken we samen of uw kind een plek krijgt op de school van uw voorkeur. Dat zal in verreweg de meeste situaties het geval zijn. Er kunnen echter omstandigheden zijn die maken, dat de school van uw voorkeur niet de geschikte is voor uw kind. Samen met u kijken we dan naar andere mogelijkheden. Op de website van de school vindt u de procedure voor toelating.

De inschrijving is pas definitief na ondertekening door de directeur van de school, uiterlijk 1 dag voordat uw kind naar school gaat. 

Klik op de button om uw kind online aan te melden.

Aanmelden