Aanmelden


Hartelijk dank voor uw belangstelling voor een van onze scholen. 

Als u uw zoon of dochter bij ons willen aanmelden, dan kan dat via dit aanmeldingsformulier.
Dit formulier kan weer ingeleverd worden op de school.

Wij maken verschil tussen een aanmelding en een inschrijving. Na een aanmelding gaan wij vaststellen en onderzoeken of wij kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van kinderen. Hier hoort een gesprek met u als ouders bij, maar ook contact met eerdere ‘schoolse’ voorzieningen. Denk aan de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Wanneer kinderen geplaatst kunnen worden, vragen we u om het inschrijfformulier in te vullen. Voor nu hebben wij dus enkel een aantal contactgegevens nodig.

In verreweg de meeste situaties zal het zo zijn dat we na aanmelding over gaan op inschrijving. Er kunnen echter    omstandigheden zijn die maken dat onze school niet de meest passende plek is. Samen kijken we dan naar andere mogelijkheden.

Voor de volledigheid voegen wij een bijlage toe aan dit aanmeldingsformulier. Hierop is te lezen hoe wij in het onderwijs werken m.b.t. de procedures rondom toelating.

Wij werken op basis van vertrouwen en gaan ervanuit dat het formulier naar waarheid wordt ingevuld. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als er nog vragen zijn, laat het ons dan vooral even weten.